La bruixa del Mallol

La bruixa del Mallol

El Mallol

De bruixes, al Mallol, n’hi ha un vol... i l’Estruga n’és una de ben especial. Descobreix qui era en realitat l’Estruga Maigarda i busca les pàgines perdudes d’un llibre.

L’Estruga va existir de debò i estava casada amb Bernat de Bellsolà, que pertanyia a una de les millors famílies de la zona. El problema és que a la gent d’aquell temps no els agradaven les bruixes, i entre l’1 i el 3 d’agost de 1373, l’Estruga va ser acusada de bruixeria. Del que va passar durant el judici no se’n sap gaire. Al llibre on ho explica, un quadern petit cosit amb fil de cànem, li van desaparèixer els fulls del final i ningú no va saber mai quin fou el destí de la pobra bruixa. Potser tu ho pots esbrinar?

Aquests són alguns dels indrets per on passejaràs:

7-El Mallol és una vila emmurallada amb castell i església dedicada a Sant Just. Des del segle xii fou el centre administratiu dels vescomtes de Bas, feu de la família dels Cabrera. La vila celebra cada any, els dies 6 i 7 de desembre, una de les fires amb més ressò de la contrada: la Fira de Sant Nicolau.

8-La casa del Veguer: Durant l’edat mitjana, el veguer era l’autoritat delegada de la Corona o d’una baronia, en una demarcació amb jurisdicció governativa, judicial i administrativa. Les vegueries eren una eina de control reial del territori, sovint enfrontades amb els poders municipals. El càrrec de veguer tingué l’origen en el primitiu de vicari, equivalent a substitut, lloctinent o representant.